วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่

www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ


กฎการสร้างบอนไซ 1 
ในการสร้างต้นไม้ให้เป็นบอนไซเพื่อให้ได้ผลงานที่แปลกประทับผู้ดู  การออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  การออกแบบบอนไซมีอยู่สองแนวทาง  แนวทางแรกก็คือนักออกแบบต้องรอบรู้ในศิลปะของการออกแบบบอนไซซึ่งมีทั้งการเรียนรู้วิถีของธรรมชาติ, เรียนรู้หลักการของศิลปะและการเรียนรู้ศิลปะของภาพเขียน  แนวทางนี้ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาฝึกฝนยาวนานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับพวกที่ยังใหม่กับบอนไซที่จะสามารถออกแบบสร้างบอนไซออกมาได้งดงาม  แต่ยังมีอีกแนวทางหนึ่งในการออกแบบสร้างบอนไซแนวทางนั้นก็คือการสร้างตามข้อกำหนดที่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดวิธีการเอาไว้ซึ่งเรียกว่า กฎการสร้างบอนไซ กฎการสร้างบอนไซถือกำเนิดขึ้นมาจากนักสร้างบอนไซชาวญี่ปุ่นที่รอบรู้ศิลปะและธรรมชาติมานานนับร้อยปีแล้ว พวกเขาได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลและนำมากำหนดว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพื่อให้บอนไซออกมาสวยงาม 
กำเนิดของกฎการสร้างบอนไซ
กฎการสร้างบอนไซกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ที่เริ่มต้นสร้างบอนไซให้สามารถสร้างผลงานออกมาสวยงามได้  ทำให้การสร้างบอนไซตามกฎการสร้างบอนไซจึงเป็นแนวทางการสร้างบอนไซที่ผู้สร้างไม่จำเป็นจะต้องรู้หลักการด้านศิลปะอย่างลึกซึ้ง   แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้จะมีกฎเกณฑ์บอนไซพื้นฐานมากมาย  ...อ่านต่อ
 
ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


ส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

การเคลื่อนไหวและจังหวะลีลา(Movement and Rhythm)

ความหมายของการเคลื่อนไหวในงานทัศนศิลป์
การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานทัศนศิลป์เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดกับผู้ดูได้โดยการรับรู้จากสิ่งที่อยู่นิ่งด้วยการเห็นหรือด้วยประสาทสัมผัสทางตาว่าสิ่งนั้นมีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง  ส่วนหนึ่งจะเกิดจากประสบการณ์การรับรู้ของคนเราที่เคยพบเห็นกริยาอาการเหล่านี้มาแล้วจากธรรมชาติและสิ่งรอบตัว  จุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวก็เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของงานออกแบบชิ้นนั้น  ขณะที่สายตาผู้ดูมองทอดเคลื่อนไปตามส่วนประกอบต่างๆ   การเคลื่อนไหวยึดโยงส่วนประกอบต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โดยการจัดส่วนประกอบต่างๆในทิศทางที่กำหนด  ศิลปินจะสามารถควบคุมและบีบให้ผู้ดูมองเคลื่อนเข้าไปในส่วนต่างๆของงานศิลป์ชิ้นนั้นได้   ...อ่านต่อ
ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


www.bonsaisiam.com
ส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่

www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ


การเน้น
การเน้นก็คือความตั้งใจที่จะออกแบบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทั้งหมดโดดเด่นขึ้นมากว่าส่วนอื่นๆ  ซึ่งจุดประสงค์เพื่อสร้างจุดเด่นหรือ จุดสนใจขึ้นมา ตัวอย่างการเน้นที่จะเห็นได้จากชีวิตประจำวันเช่น การพูดที่เมื่อถึงตอนสำคัญก็เน้นโดยการพูดเสียงดังขึ้น หรือพูดซ้ำๆ  อีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้แก่การเน้นข้อความในเอกสารด้วยการขีดเส้นใต้หรือระบายสีข้อความนั้นๆ เป็นต้น  หากส่วนประกอบต่างๆของงานออกแบบไม่มีการเน้นก็จะดูผลงานที่ออกมาจืดชืด   อย่างไรก็ตามการใช้การเน้นอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความสนใจในส่วนที่เราต้องการของบอนไซช่วยเพิ่มความน่าดูและความสมบูรณ์ลงตัวให้กับงานออกแบบนั้น  สามารถชักจูงผู้ดูให้รู้สึกอยากที่จะเข้าไปสัมผัสและทำให้สายตาของผู้ดูต้องหันกลับมาดูแล้วดูอีก  ในงานออกแบบควรมีการเน้นเพียงจุดเดียวเพราะการใช้การเน้นหลายๆจุดจะทำให้เกิดการหักล้างกันเองของจุดที่เน้นเหล่านั้นจะทำให้งานที่ออกมาดูไม่มีเอกภาพ   แต่ในบางกรณีอาจมีการเน้นหลายจุดแต่จะต้องมีจุดเน้นหลักเพียงจุดเดียวเท่านั้นที่เหลือจะเป็นจุดเน้นรองและการเน้นเหล่านั้นจะต้องสื่อไปในทิศทางเดียวกัน  การเน้นแม้บางครั้งถึงจะดูไม่เป็นธรรมชาติก็ตามแต่มันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสื่อถึงภาพรวมทั้งหมด  ในศิลปะการถ่ายภาพ  ช่างภาพต้องการเน้นตรงไหนเฉพาะเขาจะทำให้ภาพรอบๆบริเวณนั้นมัวไปให้ชัดเด่นเฉพาะบริเวณที่ต้องการจะเน้นเท่านั้น   ตัวอย่างบอนไซเมเปิ้ลภาพล่างนักสร้างต้องการเน้นให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรงโดยการใช้ลำต้นที่เรียวมากๆเพื่อสื่อถึงสิ่งนี้  อีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะนี้ที่นิยมได้แก่บอนไซรูปแบบซูโม่  บอนไซที่มีลำต้นเรียวมากๆนี้ยังสื่อถึงมุมมองของผู้ดูอีกด้วย  มันจะให้ความรู้สึกเหมือนผู้ดูยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วแหงนหน้าขึ้นมองไปยังยอดของมัน...อ่านต่อตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่

ส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


ส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ
คนอื่นช่วยเรา...เราจะจำไว้ชั่วชีวิต   เราช่วยคนอื่น...จงอย่าจำใส่ใจ

สัดส่วน 
หลักการพื้นฐานของสัดส่วน
สัดส่วนหมายถึง  ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของส่วนประกอบต่างๆที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างส่วนประกอบทั้งหลายด้วย     ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยของส่วนประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน สัดส่วนที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือสัดส่วนของมนุษย์เรานั้นเอง  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของสัดส่วนทั้งมวล  ร่างกายของคนๆหนึ่งที่มีความงดงามจะเกิดจากความสัมพันธ์ของขนาดที่เหมาะสมของ ตา จมูก ปาก กับสัดส่วนของ ศีรษะ ลำตัว แขน ขา มือ เท้า เป็นต้น ลักษณะนี้ เป็นขนาด สัดส่วน ที่พอดีด้วยตัวของมันเอง เกิดจากการประกอบกันของโครงสร้าง ทางกายภาพ ที่ในแต่ละส่วนของรูปทรง ที่มีความ พอดีในตัวเอง เป็นความพอดีแบบเอกเทศ ไม่เกี่ยวกับสิ่งใด  ต่ความเชื่อในขนาด สัดส่วน ทางด้านความงามของศิลปะแต่ละยุคสมัยและแต่ละเชื้อชาติก็มีความแตกต่างกัน เช่นในศตวรรษที่ 17 ถือว่าหญิงสาวที่จัดว่าสวยงามจะต้องมีรูปร่างที่อวบอัดมีเอวหนาและสะโพกที่ผายใหญ่  แตกต่างจากความนิยมชื่นชมความงามของหญิงสาวในปัจจุบันที่ถือว่าหญิงสาวที่สวยงามจะต้องมีรูปร่างที่บอบบางมีเอวคอดและสะโพกกลมมน  หรือแม้แต่บางชนชาติในปัจจุบันก็ยังคงนิยมชื่นชมความงามของหญิงสาวในรูปแบบที่ผู้คนในศตวรรษที่ 17 นิยม...อ่านต่อ

ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


ส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ
เอาจิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น...มาตำหนิตัวเอง   เอาจิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง...ให้อภัยผู้อื่น.ความเรียบง่าย

ความหมายของความเรียบง่าย

คำว่า ความเรียบง่าย นี้อาจเป็นคำที่ครอบคลุมไม่ถึงแก่นแท้ของความหมายที่ต้องการจริงในศิลปะบอนไซ  แต่มีคำๆหนึ่งที่ครอบคลุมได้ถึงแก่นแท้ของความหมายที่ต้องการ  วาบิ ซาบิ เป็นคำที่ชาวญี่ปุ่นใช้มาช้านานแล้ว  วาบิ ซาบิ มีความหมายที่ครอบคลุมถึงความชื่นชมความงามที่เก่าแก่และไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งมีเสน่ห์ลึกล้ำอย่างน่าประหลาด  มีรากฐานมาจากสามัญลักษณ์ของสรรพสิ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามคำสอนในพุทธศาสนา ที่เรารู้จักกันมานานแต่ชาวญี่ปุ่นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างวิเศษยอดเยี่ยม  แตกต่างกับแนวคิดของชาวตะวันตกที่นิยมสิ่งที่ใหม่และสมบูรณ์แบบ...อ่านต่อ


ตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ มีบทความใหม่ๆซึ่งจะทยอยเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ ใครว่างลองแวะเข้าไปเยี่ยมชม ได้นะครับที่


www.bonsaisiam.comส่วนบทความเก่าๆ ในบล็อคนี้จะทยอยย้ายไปครับ

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!